Mechanické čistenie fasády

Zdravá Fasáda s.r.o. poskytuje realizáciu údržby v oblasti odstránenia estetických nečistôt a systémových porúch (mechanické poškodenie, nesprávna realizácia) fasádneho zateplenia. Údržbou nielen predĺžite životnosť zateplenia, ale vrátite domu svieži vzhľad novoty a to za zlomok ceny v porovnaní s cenou realizácie fasádneho zateplenia.

Proces čistenia fasády

Proces čistenia pozostáva z nasledujúcich krokov, ktoré odporúčame, ale nie sú vždy potrebné:

  • vizuálna kontrola - miera zašpinenia, identifikácia mechanických poškodení (diery, praskliny)
  • kontrolná vzorka - v prípade potreby možnosť laboratórneho zistenia zloženia nečistôt
  • vysprávky a opravy mechanických poškodení
  • výber a miešanie čistiacej chémie
  • čistenie a aplikácia impregnácie
  • v prípade potreby aj maľovanie a farbenie

Výsledkom je krásna, čistá fasáda, ktorá vašej stavbe opätovne vráti vzhľad novostavby.  Navyše, pravidelnou údržbou výrazne predlžujete životnosť vašej fasády.

Mechanické očistenie fasády, vysprávky, chemické očistenie hĺbkovou penetráciou, impregnácia a maľovanie.

Profesionálne realizácie údržby zatepľovacieho systému ETICS.