Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky www.zdravafasada.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Zdravá Fasáda s.r.o. (ďalej iba „Zdravá Fasáda“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Zdravá Fasáda zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Zdravá Fasáda si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú vlastníctvom spoločnosti Zdravá Fasáda alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Zdravá Fasáda . Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Zdravá Fasáda.

Všetky osobné údaje získava Zdravá Fasáda od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.