Ako vznikajú poruchy a poškodenia fasády

Nižšia povrchová teplota fasády znamená dlhšiu dobu kondenzácie vodných pár na povrchu. A kde je voda, tam je život.

Členitosť a štruktúra hotovej omietky zároveň zadržiava stekajúcu vodu.

Dôležitá je aj orientácia objektu na svetové strany. Východná a severná strana majú najkratší výskyt denného svetla. Severná strana objektu má vo všeobecnosti o 5°C nižšiu povrchovú teplotu ako ostatné strany fasády.

Bývanie v meste alebo v blízkosti lesa, stále sme každodennou súčasťou ekosystému. Prírodné procesy a vhodné podmienky pre život na seba nenechajú dlho čakať.